Vill du bli medarbetare i Omställningsbyrån?

Vi vill gärna arbeta med dig!


Omställningsbyrån är en arbetsgemenskap för omställare. Vi bor på olika platser i Sverige och vi möts oftast digitalt. Det är ett sammanhang att ingå i, få stöttning genom och som du kan göra saker genom om du vill. Tänk på byrån som ett digitalt kontor där du får kollegor i vardagen! 

Varje måndagsmorgon har vi ”incheckning” inför arbetsveckan, ibland också en kort incheckning resten av vardagsmorgnarna. Vi har också några grupper för de som sysslar med bland annat pedagogik eller journalistik som hörs av då och då genom Zoom. Vi använder också plattformen Slack för att bolla eller tipsa varandra om saker. Det finns inga måsten i byrån och hur mycket en är aktiv varierar. Det som är gemensamt för alla oss i Omställningsbyrån är att vi…

 • är intresserade av en professionell omställningsgemenskap
 • vill lägga så mycket som möjligt av vår arbetstid på omställning
 • styr åtminstone delvis över vår egen arbetstid
 • står bakom vår värdegrund
 • syns med bild och presentation på omstallningsbyran.se
 • är med och delar på eventuella kostnader för Omställningsbyrån. Till exempel webbhotellet och vårt Zoomkonto, som medarbetare är fria att använda i sitt arbete. Kostnaden brukar ligga runt 400 kronor per år.
 • är delaktiga i samtalet som håller Omställningsbyrån levande, till exempel genom att vara med på en incheckning, skriva på Slack eller ha ett ansvarsområde i byrån, under det senaste halvåret.

För att förstå vad Omställningsbyrån är kan det hjälpa att säga vad vi inte är. Vi är inte…

… ett företag. Ingen av oss får lön för att vara med i byrån.

… en förening. Vi är inte med som medlemmar, utan vi är medarbetare; kollegor med en social arbetsgemenskap.

… bara ett fönster på webben för ditt företag. Det är inte ett entreprenörsnätverk där du betalar för att få synas. Utan en plats för dig att få ett sammanhang och en professionell arbetsgemenskap.

… en ideell organisation. Du är inte ålagd att göra ett ideellt arbete för Omställningsbyråns räkning. Med det sagt så välkomnar vi om du har en kompetens som du gärna vill dela med dig av, t.ex. är bra på webb, tycker om sociala medier, tycker det är roligt att samordna byråns arbete eller ta in nya medarbetare i byrån genom vår kontaktgrupp.


Vi i Omställningsbyrån vill stärka mångfald och arbeta för ett klimaträttvist och ett socialt rättvist samhälle. Det här är mångfald för oss!

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Geografi
 • Land/ort/stad
 • Socioekonomisk bakgrund

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna här.


Tycker du det här låter intressant? 

Vi behöver din intresseanmälan via det här formuläret. Det går också bra att maila hej@omstallningsbyran.se – svara i sådana fall på nedanstående frågor (samma som i formuläret):

 1. Vad heter du?
 2. Vad har du för telefonnummer?
 3. Vad har du för mejladress?
 4. Hur gammal är du?
 5. Var bor du?
 6. Berätta kort om dig själv och din bakgrund med fokus på yrkesliv och omställning.
 7. Varför vill du vara med i Omställningsbyrån?
 8. Vad ser du att Omställningsbyrån kan ge dig? 
 9. Vad ser du att du kanske kan ge till Omställningsbyrån?
 10. På vilka sätt ser du att du kan bidra till ökad mångfald i Omställningsbyrån, i relation till vår syn på mångfald här ovan? Ta självklart bara upp det du själv känner dig bekväm med!
 11. Något annat du vill lägga till?

(Länk till formuläret: https://forms.gle/UpYx6vs641TAAZ5k9)

Det går också bra att maila hej@omstallningsbyran.se med mer allmänna frågor om att bli medarbetare i Omställningsbyrån.


Vill du följa och stötta vårt arbete?