Omställningsbyrån är en arbetsgemenskap för omställare som bor på olika platser i Sverige. Vi tar uppdrag som pedagoger, journalister, filmare, projektledare, poeter, arkitekter, musiker, socionomer, illustratörer, folkhögskolelärare, hantverkare/slöjdare, översättare, fotografer, workshopledare, koordinatorer, skribenter, hållbarhetsinspiratörer, samhälls- och kulturanalytiker, byggnadsvårdare, permakulturdesigners, småbrukare, IT-konsulter, podcastskapare, konstnärer, odlare, samordnare, kommunikatörer och workshopledare. Vi är gärna med och inspirerar din omställning!

Omställning för oss är att arbeta med:

  • både inre och yttre förändring
  • inkludering och social rättvisa
  • att vi skapar vår framtid genom att agera gemensamt
  • lokala lösningar
  • visioner.