Peo Eriksson

Omställare i själ och hjärta. Hittade Omställningsrörelsen 2012 och känner mig hemma med dess värderingar och principer. Jag håller samtalet om en bättre värld levande. Genom föredrag, samtalsgrupper och workshopar ger jag förutsättningar att öppna upp för alternativa berättelser. Ofta försöker jag sätta in deltagarna i ett globalt helhetsperspektiv för att sedan zooma in på individen och vad som skulle kunna ge livet mening. Både på det inre och yttre planet.

I de sociala kanalerna sprider jag naturbilder med poetiska små texter för att om möjligt öppna upp människor och få dem att återknyta till naturen. Poesin kan vara ett fantastiskt verktyg för att nå in bakom vardagens rutiner och känslomässiga fasader.

Vill gärna bidra med erfarenheter från min egen omställningsresa till Omställningsbyrån. Och med mitt positiva engagemang i frågorna.

Jag bor i en liten stuga på landsbygden i Jämtland. Flyttade hit permanent i augusti 2021 och har börjat med att observera vilka förutsättningar bygden jag bor i har. Odlar grönsaker för känslan att kunna laga mat på egna ingredienser och för att öka mina kunskaper i hur jorden fungerar.

För att ytterligare minska mina ekologiska avtryck och kostnader har jag länge jobbat deltid. Nu har jag sagt upp min tjänst som naturinformatör och ska försöka hitta sysslor med mer anknytning till omställning. Söker samskapande med andra omställare. Jag vill berätta om den vackrare värld som är möjlig.

Kontaktuppgifter:
peoeson@hotmail.com
070-368 33 96
Facebook: Peo Eriksson
Instagram: @peoeson

Lite om vad jag gjort, i urval:

 • Startat och hållit i samtalsgrupper genom studieförbund
 • Anordnat seminariedag om Den fossilfria gården
 • Gjort en länsomfattande turné för att hitta och starta nya hållbara initiativ
 • Skrivit krönikor i Landets Fria Tidning
 • Varit styrelseledamot och kassör i Omställningsnätverket
 • Varit med och startat upp Tillsammansodling

Några kurser jag gått:

 • Grundkurs i Omställning, Järbo
 • Train the trainers, kursledarkurs för Transition networks, Alingsås
 • Aktivt hopp, om inre omställning, Vadstena
 • Inner transition for outer change, också om inre omställning, Sörby utanför Falkenberg
 • Hållbara gemenskaper, Stensunds FHSK, Trosa (pågående)