Linnea Petsonk

Jag är en intresserad och passionerad person som finner drivkraft i att arbeta med naturen, miljön och att skapa förändring för framtiden. Intresset för framförallt miljöfrågor har funnits i mitt liv under många år men det är först de sista 6–7 åren som det verkligen tagit fart efter jag blivit förälder. Som nybliven mamma blev jag mer medveten om hur svårt det kan vara leva hållbart som förälder och familj men även utmanade att gå sin egen väg och göra annorlunda val. Att stå för det jag tycker är viktigt och tror på har inte alltid varit lätt så att finna likasinnade människor runtomkring mig har varit otroligt betydelsefullt och inspirerande.

Jag älskar hållbarhet och omställningsfrågor, något som under 2020 tagit mig från min anställning till att pröva på tillvaron som egen företagare. Efter många år inom vården med utbildning och förändringsarbete i fokus, bestämde jag mig för att satsa allt på mitt miljöintresse. En förkärlek för klimatsmart mat och hållbarhet hade funnits länge men sen dök området omställning upp och jag blev fast.

Jag startade Life of Green för att hjälpa blivande och befintliga familjer med omställning och hållbarhetsfrågor, framförallt i de lokala trakterna där jag bor. Att ställa om till en hållbar vardag kommer med en rad fördelar, något som inte alltid delges i media där hot och dystopi tar mycket plats. Genom att ge varje familj möjlighet att hitta sin egen väg till omställning utifrån sina förutsättningar, där de mår bra och hittar hopp, kan vi skapa bestående förändringar över tid. Att öka engagemanget för naturen och vår jord tror jag är en nyckel till att klara av framtidens utmaningar. Vi behöver se oss människor som en del av naturen och inte som något vi kan utarma på resurser.

Kontakta mig gärna om

  • Du vill veta mer om hur du och din familj kan leva mer hållbart (inre och yttre)
  • Du är blivande förälder och vill göra bättre val för ditt barn, idag och i framtiden
  • Du vill leva enklare med färre ägodelar, mindre stress och intryck
  • Du är redo att lämna konsumtionskarusellen och vill hitta en annan tillvaro
  • Du vill skapa nätverk inom hållbarhet och hitta en gemenskap

Personligen älskar jag friheten med att äga min tid i större utsträckning. Att leva enklare och att markant minska mina ägodelar ger mig en friare tillvaro och har minskat stress och oro på många håll i vardagen. När jag ser hur människor runtomkring mig mår och lever med ökad stress, för lite tid för familjen och ständigt dåliga samveten, blir jag mer övertygad om att jag valt rätt väg. Tillsammans med familjen försöker jag leva med omtanke för naturen och eftertanke över de val vi gör.

Jag bor med familj i Stockholm, just nu i lägenhet men jag drömmer om att få byta balkongodling mot hus på landet med större odlingsmöjligheter och närhet till naturen. Jag trivs bäst i skogen och med tystheten, naturen är min avkoppling och där jag hämtar kraft.

Till dess att jag har en egen trädgård hjälper jag till i ett permakulturprojekt där jag bor. Ett annat stort intresse är zero waste och jag arbetar ideellt med föreningen Zero Waste Stockholm sedan flera år. Vi utbildar inom flera stora miljö- och hållbarhetsfrågor, inte bara kopplat till avfall!

Hör av dig om du vill veta mer!

Kontaktuppgifter
Linnea Petsonk
Hemsida: www.lifeofgreen.se
E-post: info@lifeofgreen.se
Telefon: 070 259 58 53