Claudia Kim

Jag har ägnat mig åt omställningsarbete i snart 5 år där min 20-åriga erfarenhet i textil och design har fått ta mycket plats. Vid hemkomst efter 25 år utomlands upptäckte jag den svenska folkhögskolan och insåg att den är en av de starkaste demokratiska plattformarna som existerar i Sverige idag. Därför vill jag jobba med folkbildning. Min bakgrund som invandrare från ett mindre bemedlat hem med självhushållande föräldrar och ett stort intresse för hur vi kan verka och förhålla oss på ett icke-våldsamt, -förstörande och -utnyttjande sätt mot vår omgivning har lett till en nystart i livet. Det förhållningssätt jag strävar efter att ha idag är präglat av tänket i permakultur där inkludering, mångfald och återbördande är ett måste och de inre processerna är lika viktiga som de yttre.

KONTAKTUPPGIFTER
Claudia Kim
Minvägen 3
Fårösund, Gotland
claudia.kim@gmail.com
0724513115
Instagram @claudiahaeyoungkim

KURSER
Jag håller idag kurser på Gotlands folkhögskola (Återbruksgarderoben!) i återbruk av textilier där deltagarna får uppleva både glädjen i att skapa men också förstå det absolut nödvändiga i att se klädindustrins effekter på klimatet och att konsumera mindre. Sedan 2018 undervisar jag på Hemse folkhögskolas textilutbildning i återbruk och håller sommarkurser.

November 2021 påbörjade jag arbetet på en heltidsutbildning i hållbarhet som kommer att bli Gotlands första i syfte att lära ut omställning, resiliens och omsätta klimatångest i aktiv empatisk handling. Kursen kan delas upp i 4 lika viktiga delar:

  • inre omställningsarbete – omsorg för och om inre landskap
  • självhushållning och hantverk
  • omvärldsfokus och systemmedvetenhet
  • ekologisk odling med permakultur som grundsten.

 Kursen startar i augusti 2022.

ANNAT
Jag har en PDC (permaculture design certificate) och kan hjälpa dig att bolla skogsträdgårdsplanering och analys av din tomt. Än så länge har jag bara erfarenheten av fastigheter på Gotland i zon 1 men förstår systemtänket och tycker att det är inspirerande att utmanas av nya platser.

TID ÄR LIV
För 5 år sen bestämde jag mig för att minst 90% av min tid ska ägnas åt meningsfull verksamhet. Det här definierades mer och mer tydligt med åren då jag nu kan se tydligt att dessa aktiviteter behöver väljas ur ett etiskt perspektiv, alltså vara baserade på min värdegrund. Jag har under det senaste 2 åren ägnat mig åt att syna min ekonomi och har skurit ner på lönearbete till 40% och vet idag att jag med att jobba 2 dagar i veckan mot ersättning kan leva ett friare liv med mycket egentid som kan ägnas åt aktiviteter i livet som jag upplever som meningsfulla. Jag pratar gärna med andra individer som har funderingar kring det här med att släppa människans krampaktiga tag om konsumtion och energiberoende. Jag letar också ständigt efter samtalspartners som bollar antirasistiska frågor med omställning och hur vi kan få med ALLA i omställningen.