Abigail Sykes
Abigail Sykes

Jag är frilansande journalist, översättare och pedagog med fokus på omställningen till hållbara, rättvisa och regenerativa samhällen, och har ett av Sveriges största nätverk inom området. Mina specialiteter är bland annat ekologiska maskuliniteter, antirasism och social rättvisa, gräsrotsengagemang, forskning, kultur, inre omställning samt framtidsvisioner. Jag bor i Stehag i Skåne, är certifierad permakulturdesigner och var med och grundade både Omställningsbyrån och Starfish collective.

Jag har gedigen erfarenhet av:

  • Att vara reporter, redaktör, redigerare i InDesign och QuarkXPress, samt göra research, intervjua och ta bilder till lokala och nationella tidningar och tidskrifter.
  • Att vara reporter, nyhetspresentatör och programledare för lokala kanaler inom Sveriges Radio.
  • Att hålla kurser, workshoppar och processer inom ekologiska maskuliniteter, Aktivt hopp/Work that reconnects, omställning, socialt företagande, media, skrivande, journalistik, medborgarjournalistik, sociala medier, mobilisering och relaterade ämnen.
  • Översättning mellan svenska och engelska, språkgranskning och korrekturläsning av fackböcker, vetenskapliga artiklar, kommunala rapporter, m m.
  • Att vara teknikvärd för videomöten med verktyget Zoom, exempelvis att ordna breakout rooms, hålla koll på chatten och hjälpa deltagare med tekniken.
  • Webbpublicering, sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) och webbdesign.
  • Projektledning och kommunikationsarbete inom offentlig sektor.

Kontaktuppgifter
Abigail Sykes
0704-25 32 27
abigail.sykes@omstallningsbyran.se
www.abigailsykes.se/journalist
www.linkedin.com/in/abigail-sykes-1368668/

Frilansmaterial
Sedan jag blev egenföretagare har jag publicerat följande på webben:

Poddavsnittet Tänk om naturen var huvudperson i stadsplaneringen?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 22 maj 2024

Poddavsnittet Tänk om naturen fick läka oss?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 20 maj 2024

Poddavsnittet Tänk om det myllrade av liv i Östersjön?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 15 maj 2024

Poddavsnittet Tänk om våtmarker är svaret på klimatfrågan?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 13 maj 2024

Poddavsnittet Tänk om vi odlade vårt inre genom att odla i det yttre?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 10 maj 2024

Poddavsnittet Tänk om det var gulsparven som lärde oss att räkna?, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 8 maj 2024

Därför är Sápmi fortfarande en svensk koloni, Forskning.se, 2 februari 2024

Klimatarbete i Malmö ska ge ökad inkludering, Extrakt, 1 februari 2024

Gör miljöprotesterna någon skillnad? Ordfront Magasin, 12 december 2023 (utdrag)

Arbete och omställning, Ordfront Magasin, 5 oktober 2023 (utdrag)

Rättvis omställning mer än ekonomisk kompensation, Extrakt, 28 september 2023

Prata med plantor – går det?, Forskning.se, 7 juli 2023

Därför blir protesterna allt hårdare, Forskning.se, 13 juni 2023

Good Advice – for Asylum Seekers in Sweden (översatt från svenska av mig), Flyktinggruppernas Riksråd, maj 2023

Så kan sagor hjälpa oss att leva mer hållbart, Extrakt, 24 april 2023

Samtalet Om Klimatet, Ordfront Magasins podd, 4 november 2022

”Hållbarhet handlar om våra relationer” / ”Sustainability is about our relationships”, Extrakt, 13 oktober 2022

Vad fan ska jag göra då?, Ordfront magasin, 5 oktober 2022

Unga får hjälp att hantera klimatkänslor, Landets Fria Tidning, 26 juli 2022

Klimatet är ur led – hur vrider vi det rätt igen? Återställning!, Ordfront Magasin, 26 juni 2022

Matreformatörer (s 6–7) och Utmanande att hitta nya ägare (s 9), Grus & Guld, 17 juni 2022

När framtiden är här – en dag i vårt hållbara Örebro 2050 (fiktiv berättelse utifrån kommunens hållbarhetsmål), Örebro kommun och kommunikationsbyrån Advant, 10 juni 2022

Nya aktioner för att rädda våtmarker, Landets Fria Tidning, 27 maj 2022

Panelsamtalet Så kan civilsamhället bidra med ett framåtsyftande ledarskap byggt på mångas engagemang (femte videoklippet), Forskningsrådet Formas, 5 maj 2022

Transforming Destructive Masculinities Norms through the Work That Reconnects, Deep Times Journal, 24 mars 2022

Kyrkan ska diskutera naturens rättigheter, Landets Fria Tidning, 11 mars 2022

Texter till studiematerialet Klimatsamtal, Global utmaning, 14 januari 2022

Så kan en cirkulär ekonomi bli hållbar, Extrakt, 11 januari 2022

Omställt boende på nästa nivå, Landets Fria Tidning, 7 januari 2022

Kvinnokamp & klimaträttvisa, Ordfront Magasin, december 2021

Sista striden om skogen, Ordfront Magasin, 8 november 2021

”Omställning handlar inte om att justera lite i marginalen”, Extrakt, 17 augusti 2021

5 tips – så pratar du klimat med eleverna, Läraren, 13 augusti 2021

Sommarkurs ger konstnärliga perspektiv på hållbar mat, Extrakt, 7 juli 2021

Lanthandlare Carolina Castillo (s 6–7), Grus & Guld, 17 juni 2021

Hållbart boende – vad är det? Ordfront Magasin, 25 maj 2021

Intresset växer för koldioxidbudgetar, Landets Fria Tidning, 21 maj 2021

Kan ekocidlag lösa klimatfrågan? Ordfront Magasin, 7 maj 2021

Motståndet växer mot höghastighetsbanan, Landets Fria Tidning, 7 maj 2021

83-åring romandebuterade med mysdeckare om miljön, Landets Fria Tidning, 4 maj 2021

Transition voices on social justice part 3, Transition Network, 12 april 2021

Transition voices on social justice part 2, Transition Network, 10 april 2021

Höga förväntningar på samisk sanningskommission, Landets Fria Tidning, 9 april 2021

Vägval skogen (s 12–23) och Skakande om våra skogar (s 30), Grus & guld, 9 april 2021

Transition voices on social justice part 1, Transition Network, 8 april 2021

”Vi behöver nya tankesätt och sluta utnyttja naturen”, Extrakt, 25 mars 2021

Manlighet och miljö – ett obekvämt samband, intervju i P4 Kalmar, 8 mars 2021 (i slutet av programmet, 2.37.40, inför min medverkan på konferensen Destruktiva mansideal ett hinder för att nå klimatmålen med Länsstyrelsen i Kalmar)

”Utan rättvis omställning finns ingen omställning”, Landets Fria Tidning, 2 mars 2021

”Som att bjuda in folk att leka i en fantasivärld”, Ordfront Magasin, 1 mars 2021

Bygdebolag tar över lanthandel, Landets Fria Tidning, 26 februari 2021

Men, Masculinities and Earth, MenEngage Ubuntu Symposium, 25 februari 2021 (medvärd webbinar)

Jorge Maria Londoño: ”Vi är alla en del av systemet”, Landets Fria Tidning, 23 februari 2021

Talking climate: Constructive everyday climate conversations, februari 2021 (översättning på uppdrag av Vardagens civilkurage)

Så pratar du med barn om klimatet, Extrakt, 14 januari 2021

Inre omställning krävs för yttre hållbarhet, Forskning.se, 13 januari 2021

Byn som tar makten över elen, Landets Fria Tidning, 1 januari 2021

Lokalsamhällen tar makten över elen, Extrakt, 17 december 2020

”Allmänheten har förts bakom ljuset av industrins intresseorganisationer”, Ordfront Magasin, 1 december 2020

”Vi hoppas att byggemenskaper ska bli en ny folkrörelse”, Landets Fria Tidning, 6 november 2020

”Klimatrörelsen måste erkänna de ojämlikheter som finns”, Landets Fria Tidning, 20 oktober 2020

En annan skog är möjlig, Ordfront Magasin, 13 oktober 2020

Barn lär sig permakultur i förskolan, Landets Fria Tidning, 13 oktober 2020

Landet oss odlar grönsaker och relationer, Grus & guld nr 3 2020, s 36–39

V lägger ny motion om ekocid, Landets Fria Tidning, 29 september 2020

Flera klimatstrejker återupptas efter coronapaus, Landets Fria Tidning, 11 september 2020

Så mycket bättre med medveten inredning, Landets Fria Tidning, 10 juli 2020

Många utmaningar för den nya gröna vågen, Extrakt, 25 juni 2020

Grönare efter krisen?, Ordfront Magasin, nr 2 2020

Hallå där… om Potatisuppropet, Grus & guld, nr 2 2020 – s 11

Ökat intresse för omställning, Grus & guld, 9 juni 2020 – s 11

Skolmåltider lär elever om hållbarhet, Extrakt, 4 juni 2020

Naturen har blivit svenskarnas kyrka, Forskning.se, 29 maj 2020

Aktivister frias i första domen mot svenska XR, Landets Fria Tidning, 8 maj 2020

Lokalekonomi ger kontroll och ansvar, Ordfront Magasin, 7 maj 2020

Forskare hjälper kommunen att nå klimatmål, Extrakt 30 april 2020

Därför hotas demokratin av klimatkrisen, Extrakt 4 februari 2020

Tio omställningsböcker, Ordfront Magasin, 20 december 2019

Bygg ditt eget hem, Ordfront Magasin, 20 december 2019

Naturens rätt i lag, Ordfront Magasin, 20 december 2019

Direkt från bonden via fb [sic], Ordfront Magasin, 20 december 2019

Nytt grönt parti, Ordfront Magasin, 20 december 2019

Bortom flygskam – därför slutar människor flyga, Extrakt 17 december 2019

Tyskar investerar i lokal mat, Grus & guld 10 december 2019 – s 9

Bostadsentreprenör Elinor Askmar Cederholm, Grus & guld, nr 4 2019 – s 6–7

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge, Ylva Lundkvist Fridh, Färnebo folkhögskola och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva december 2019 (korrekturläsning)

Ekobyar inspirerar till hållbart boende, Extrakt 3 december 2019

Ny mötesplats ska göra Höör till en förebild, Landets Fria Tidning 3 december 2019

Så skapar du bättre klimatsamtal, Gazzine, 20 november 2019

We need to talk about aviation: a guide to having climate conversations, Vi håller oss på jorden 19 december 2019 (översättning på uppdrag av Chalmers tekniska högskola)

Så får barn bäst kontakt med naturen, Extrakt 29 oktober 2019

Maten och kapitalet – med Gunnar Rundgren, Johan Berggren och jag, Ordfront magasins podd, 1 oktober 2019

Synen på naturen människocentrerad, Extrakt 2 okt 2019

Så bränner du egen biokol, Land 27 september 2019

Bjud in dina vänner – skapa kulturen själva, Grus & guld, nr 2 2019 – s 28–29

Fengersfors ska bli den nya bruksorten, Land 27 juni 2019

Kan Sverige bli självförsörjande på protein? Extrakt 19 juni 2019

Så får stadsbarn bättre kontakt med naturen, Landets Fria Tidning 11 juni 2019

Utsläppen är inte problemet (recension av Charles Eisensteins bok Climate – a new story), Landets Fria Tidning 7 juni 2019

Hallå där… om Kontrapunkts kampanj Bygglove, Landets Fria Tidning 4 juni 2019

Kalendarium, Landets Fria Tidning 4 juni 2019

Omställningshandboken – Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper, Omställningsnätverket juni 2019 (översättning)

Nytt bostadskoncept utmanar ekobyn, Landets Fria Tidning 24 maj 2019

Män kopplar Metoo till miljön, Landets Fria Tidning 17 maj 2019

Kalendarium, Landets Fria Tidning 17 maj 2019

Hallå där… om Urban burn, Landets Fria Tidning 17 maj 2019

Byggemenskaper får hjälp att ta makten över boendet, Landets Fria Tidning 10 maj 2019

Kalendarium, Landets Fria Tidning 30 april 2019

Nu kommer Aktivt hopp på svenska, Landets Fria Tidning 26 april 2019

Samåkning ger lägre utsläpp och mer tillit, Landets Fria Tidning 12 april 2019

Kalendarium, Landets Fria Tidning 12 april 2019

Hallå där… om Earth rights conference, Landets Fria Tidning 12 april 2019

Swedbankskandalen kan gynna mindre banker, Landets Fria Tidning 5 april 2019

Därför ska du inte byta fönster, Landets Fria Tidning 29 mars 2019

Nu kommer nästa generation av ekobyar, Land 20 mars 2019

HD avgör om Bästeträsk blir nationalpark, Landets Fria Tidning 15 mars 2019

Våra hjärnor tänker fel kring klimatkompensering, Landets Fria Tidning 12 mars 2019

Kor kan rädda klimatet, Ordfront Magasin 28 februari 2019

Regenerativt bete till räddning, Ordfront Magasins podd januari 2019

Miljonbidrag ska främja mathantverk och hälsa i byn, Land 12 december 2018

Omställningsrörelsen – Globala utmaningar, lokala lösningar, Omställningsverket oktober 2018 (jag är bokens redaktör och en av skribenterna)

Företag byteshandlar i ny barterring, Fria Tidningen 18 maj 2018

Ny vecka ska rädda pollinatörer, Fria Tidningen 2 maj 2018