Vision
En omställd värld.
Med det menar vi en värld i ekologisk balans präglad av mänsklig omtanke som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.

Syfte
Genom berättelser, samtal och lärande hjälps vi åt att sprida tankar om omställning. Tillsammans odlar vi en plats där berättelser kan gro.
Tillsammans utforskar vi vad arbete är och hur vi vill vara när vi arbetar. Vi stöttar varandra och ger varandra möjlighet att pröva sätt att arbeta bortom gängse normer.

Vilka är vi?
Omställningsbyrån är ett digitalt nätverk, en arbetsgemenskap och en plattform för omställare från hela Sverige. Vi är omställare som arbetar enligt omställningsrörelsens principer

  • Vi respekterar resursbegränsningar och bygger resiliens 
  • Vi främjar inkludering och social rättvisa
  • Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisering
  • Vi främjar balans 
  • Vi är en del av ett experimenterande, lärande nätverk 
  • Vi delar fritt med oss av idéer och makt
  • Vi samarbetar och söker synergier
  • Vi främjar positiva visioner och kreativitet

Vi välkomnar kollegor som också är omställare och som vill förmedla omställningens budskap.

Hur arbetar vi på Omställningsbyrån?
Vi delar vår arbetsvardag med andra omställare utspridda över hela Sverige. Med Omställningsbyrån som plattform kan vi stötta varandra även om vi inte finns på en och samma geografiska plats. Vi får genom våra kollegor koll på vad som händer på andra orter. Vi delar erfarenheter och inspiration. Vi kan jobba ihop och fortbilda oss gemensamt. För oss är det viktigt att ha kollegor att bolla idéer med och som kan ge stöd när det känns motigt. 
Vi jobbar med olika verktyg för våra möten och kommunikation. Vi ses ofta på Zoom, särskilt när vi har möten. Vi har diskussioner via Slack med olika trådar för olika ämnen. I våra samtal och möten använder vi bland annat delningscirklar och Art of Hosting eller Medskapande ledarskap.
Vi vill förverkliga omställningsrörelsens principer om självorganisering. Alla väljer själva i vilken omfattning och hur de vill engagera sig i Omställningsbyrån. 

Medarbetare
Medarbetare i Omställningsbyrån står bakom nätverkets vision, syfte och arbetssätt. Medarbetarna presenteras på omstallningsbyran.se och har tillgång till en mejladress @omstallningsbyran.se. Medarbetare är välkomna till den slutna Facebookgruppen Omställningsbyrån och till våra andra kanaler som Slack och Discord. Vi har incheckning via Zoom varje måndag för medarbetare som vill stämma av läget efter helgen och inför en ny arbetsvecka. Medarbetarna delar på eventuella kostnader för Omställningsbyrån, till exempel kostnaden för webbhotellet.
Vill du veta mer om vad det innebär att ingå i nätverket? Hör av dig till hej@omstallningsbyran.se så kontaktar vi dig.

Arbetsgrupper
Medarbetare som vill arbeta tätare tillsammans inom något specifikt område bildar nya arbetsgrupper efter behov och önskemål. I dagsläget har vi en arbetsgrupp för journalistiskt samarbete och vi vill också gärna samla andra professioner eller projekt i nya grupper.