Nicklas Adamsson

Jag heter Nicklas Adamsson och är kväkare, aktivist, skribent, krönikör och omställare. Jag är utbildad samhälls- och kulturanalytiker och är särskilt intresserad av människans andliga och existentiella belägenhet i en tid av genomgripande samhällsförändringar, inte minst när det gäller skillnaden mellan de berättelser vi lever och de berättelser vi behöver skapa tillsammans för att ta oss an en framtid vi egentligen vet väldigt lite om.

Jag är ledamot i Omställningsnätverkets styrelse och jag skriver regelbundet krönikor i Landets Fria Tidning och Tidningen Syre. Jag har tidigare under många år arbetet som koordinator och projektledare på Linköpings universitet med bl a intern miljörevision, utredningar, övergripande planering och projektledning. Då jag även är och har varit politiskt engagerad under lång tid har jag skaffat mig goda kunskaper om kommunal, regional och statlig förvaltning.

Jag har lång erfarenhet av arbete med text i olika former och har också ett stort intresse för bild och fotografi. Det senare är något jag hoppas få tid att utveckla mer under de kommande åren. Vid sidan av egna projekt tar jag mig gärna an uppdrag som skribent, rapportförfattare, analytiker/utredare, projektledare och koordinator, helst i sammanhang där det finns ett tydligt omställningsfokus och gärna där detta kombineras med olika typer av kreativa och kulturella inslag.

Har du idéer och tankar om nya projekt och samarbeten du vill förverkliga där det behöver tillföras dynamisk energi grundad i gedigen kunskap om olika samhällssektorer och med breda kontaktytor mot kulturliv och miljörörelse kan jag även vara till hjälp som konsultativt stöd och bollplank.

Vill du komma i kontakt med mig gör du det enklast via e-post eller via min hemsida:

nicklas.adamsson@gmail.com / www.nicklasadamsson.se

Frilansmaterial

https://tidningensyre.se/2020/1-december-2020/ett-samhalle-dar-alla-far-plats-ett-samhalle-att-langta-till/

https://tidningensyre.se/2020/19-oktober-2020/vill-vi-ha-modiga-politiker-far-vi-stotta-dem-som-vill-vara-modiga/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-158/om-den-levande-skogen-som-sjalens-kraftkalla-och-naturens-hopp/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-150/att-navigera-genom-kaos-med-vardighet/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-141/omstallning-pa-riktigt-kraver-civilisationskritik/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-135/du-ar-vad-du-koper-och-blir-vad-du-ager/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-129/dags-for-internationell-lagstiftning-mot-ecocide/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-122/potatisuppropet-ar-ett-exempel-pa-omstallning-i-praktiken/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-110/lat-oss-gora-omstallning-till-det-sexigaste-som-finns/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-104/fortroendet-for-svensk-klimat-och-miljopolitik-star-och-faller-med-preemraff/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-99/bullshit-nonsens-skitsnack/

https://landetsfria.nu/2020/nummer-89/karleksfullt-motstand-mot-utrotning-belonas/

https://landetsfria.nu/2019/nummer-75/framtiden-ar-det-vildas-aterkomst/

https://tidningensyre.se/2019/4-oktober/vi-ses-i-berlin/

https://tidningensyre.se/2019/27-juni/lever-vi-vid-tidens-slut/

https://tidningensyre.se/2019/nummer-363/dags-att-gora-uppror-och-saga-sanningen-till-makten/

https://tidningensyre.se/2018/nummer-317/vi-maste-leva-som-alla-kan-leva/