Mattias Olsson

Filmare, grundare av Campfire Stories.

Fram tills ganska nyligen har jag trott att jag är maktlös inför de utmaningar mänskligheten står inför. Jag tror inte det längre. Jag tror att alla människors handlingar ger ringar på vattnet, och är av djupaste vikt. Det är våra tankemönster och handlingar som formar världen runtomkring oss. Och jag vill inte längre vara med och bidra till destruktivitet. Oavsett om man är en poet, snickare, revisor, en mormor, son eller pappa – oavsett om man gillar naturen eller staden eller både och – oavsett om man tror på Gud eller på Yoga eller på Börsen – vi påverkar och påverkas, och är alla medskapare till världen vi lever i. Ja, vi har fått ärva några dåliga idéer från tidigare generationer: Fantasin om Tillväxt kanske är den värsta. Men det betyder inte att vi därmed är förpliktade att lämna dessa idéer vidare till våra barn.

Jag tror på att lyssna inåt; efter det som känns rätt och snällt mot omvärlden. Då är det oftast rätt och snällt även för ens eget mående. Jag tror på att våga agera utifrån dessa insikter. Jag tror på att se mina medmänniskor i ögonen. Jag tror på att cykla istället för att åka bil. Jag tror på odling, på musik, på litteratur. Och jag tror att mänskligheten har en större roll att spela än att lägga pengar på hög. Jag tror att tiden är mogen för att ifrågasätta det vi kallar civilisationen, att ta lärdom av de skärvor visdom som ursprungsfolk i olika delar av världen bevarat i årtusenden, och våga ta ett kliv in på okänd mark – mot ett nytt kapitel.

Filmplattformen Campfire Stories är mitt sätt att manifestera min yrkeskunskap som filmare till en källa för inspiration. Som en kompanjon genom skugglandet i riktning mot en värld präglad av ekologisk balans och mänsklig värme.

Kontaktuppgifter
Mattias Olsson
mattias@mattiasolsson.com
campfire-stories.org