Maria Engelbrektsson

Socionom med fokus på byutveckling, Drömme, Ångermanland

Jag hjälper människor att organisera sig lokalt och demokratiskt, för att de tillsammans ska kunna börja bygga det hållbara samhälle som de längtar efter!

Därför ägnar jag mig åt byutveckling

Vi kan inte konsumera oss till ett hållbart samhälle. Vi kan inte heller vänta på att politiker eller storföretagare ska fixa omställningen åt oss. Istället behöver vi medborgare gå ihop för att gemensamt börja påverka de sociala, ekonomiska och juridiska strukturer som just nu styr samhället i en fullständigt ohållbar riktning. För att det ska vara möjligt behöver vi en massa helt vanliga människor, som kan tänka sig att axla ett ledarskap på den plats eller i det sammanhang de råkar befinna sig. Vi behöver kunskap om hur man bygger demokratiskt förankrade grupper som kan fördela makt och ansvar och producera tillit. Vi behöver också kunskap om hur vi kan tillgodose våra behov genom att stärka de ekosystem vi förvaltar, genom att binda kol, bygga matjord och genom att gynna den biologiska mångfalden.

Därför jobbar jag med att stötta och vägleda människor som vill börja bygga sådana små, lokala förvaltningskulturer- det vi kallar byar, i just sitt sammanhang. En by består alltså inte i min värld av en samling hus, utan av relationer mellan människor på en viss plats. Det kan vara på landsbygden, i ett villakvarter, eller på en arbetsplats. Min by är inte som din by!

Här hittar du mig

Jag erbjuder onlinekursen ”Finn din by!” som hjälper människor att bjuda in sina grannar, vänner eller arbetskamrater till att utforska vad en by skulle kunna vara i just deras sammanhang. Jag skriver om detta i bloggen www.byaliv.se och du kan även hitta mig på Instagram och Facebook under namnet Byaliv. Därutöver erbjuder jag föreläsningar och workshops- antingen ensam eller tillsammans med någon av mina kollegor i ByAkademin. ByAkademin är en ekonomisk förening som jag varit med och grundat. Vi vill bidra till lärande kring hur byar skulle kunna utgöra basen i ett framtida hållbart (regenerativt) samhälle.