E-post: hej@omstallningsbyran.se

Facebook: Välkommen att vara med i gruppen Vänner till Omställningsbyrån.

Omställningsfika: Varje månad fikar vi i en videochatt tillsammans med Omställningsbyråns vänner. Alla är välkomna!
Gå gärna med i Facebookgruppen eller mejla oss för att få en fikainbjudan! 

Kärngruppen: Vi har en kärngrupp som ansvarar för samordning och övergripande arbete.
I kärngruppen arbetar Abigail Sykes, Akiko Frid, Jenny Lundahl, Maria Engelbrektsson, Mattias Olsson och Sam Nygren.

Omställningsbyråns kärngrupp
Omställningsbyråns kärngrupp, från vänster Sam, Maria, Jenny, Abigail, Akiko och Mattias