Ingela Eriksson

Jag är projektledare och självhushållare som de senaste åren gått från klassisk konsument till att bli mer och mer självhushållande planetskötare för varje år.

Mitt engagemang för klimatet och för balansen både i och utanför oss är starkt. Min vardag går till att göra skillnad. Konkret genom att odla min mat och ta hand om platsen och människorna jag lever med, strategiskt genom att arbeta med omställning i lokalsamhället och att skapa mer hållbara system.

Jag är en systemförändrare och gränsgångare. Genom åren har jag arbetat mycket med utvecklingsprocesser och samverkan i organisationer, i system, för och hos individer. Min arbetslivserfarenhet är bred. Bland annat har jag arbetat med Tolgmodellen – en arbetsmarknadsinsats som ser till hela människan vid etablering. Jag har också haft flertalet projektledaruppdrag för regioner och privata företag. Jag har arbetslivserfarenhet inom kommunikation och som pedagog. Lägg därtill arbete inom trädgårdsterapi, andelsjordbruk och projektutveckling. Jag odlar för självförsörjning och ställer för varje år om mer och mer till att leva ett liv i symbios med planeten. Jag är utbildad pedagog, produktutvecklare, inom trädgårdsterapi, design management och kommunikation.

Jag arbetar nu med att främja omställningsprocesser. Allt från samtal med enskilda individer kring hur hen kan ställa om i sin vardag till organisationer och system som behöver skruvas på för att få en hållbar framtid. Och förstås – med lokalsamhället och vår möjlighet att skapa och leva i en resilient bygd.

Kontakta mig om:

  • Du vill arbeta med ett projekt som gynnar hållbarhet i din organisation.
  • Vill påbörja din egen omställning genom att odla din egen mat, skapa samtalsgrupper kring omställning eller har behov av trädgårdsterapi.
  • Du vill anordna en föreläsning om självhushållning, trädgårdsterapi eller att odla för kroppen, själen och jorden.
  • Du är nyfiken på hur man driver projekt i sitt lokalsamhälle.
  • Du vill veta mer om Tolgmodellen och applicera den på din plats.

I den skakiga värld vi nu lever i vill jag vara en del av att få människor och organisationer att hitta meningsfullheten, sammanhanget, systemet, spaden att konkret börja gräva där man står för att skapa en tydligt och hållbar vardag – och en hoppfull framtid. Det kan vara allt från att odla sina egna morötter till att ändra rutiner på en arbetsplats eller starta upp samverkan mellan offentlig och privat verksamhet .

Alla har vi vår egen väg att gå, men vi kan till viss del göra det tillsammans med andra. Alla har vi ett gemensamt ansvar att ställa om. Allt börjar med ett första steg.

Kontaktuppgifter:

Mail: ingela.eriksson@omstallningsbyran.se
Tfn: 073 804 58 83
Instagram: erikssons_gronska
LinkedIn: Ingela Eriksson

Läs mer om Tolgmodellen