Eileen Laurie

Jag heter Eileen Laurie och jag är konstnär, workshopledare och projektledare. Jag föddes i Skottland och har bott i flera europeiska länder. Sedan 2010 bor jag mitt i Malmö där jag älskar närheten till havet.

Mitt arbete – och mitt liv – har kreativt skapande som fokus. Det kan betyda att jag målar ensam i min ateljé, eller att jag håller en workshop i akvarellmålning med vuxna, eller skapar Land Art med barn på stranden. Jag tycker även om att arbeta med olika medier – t ex tusch, linoleumsnitt, naturliga föremål – och blir själv inspirerad när jag undervisar andra i kreativa ämnen.

För mig betyder omställning att ifrågasätta hur vi lever idag och att handla kollektivt för att åstadkomma förändringarna vi vill ha. Att ställa om är en process för mig som kopplas till mitt kreativa skapande och min kärlek till naturen. Omställningsbyrån vill skapa nya berättelser: Jag vill bidra med bildkonstens magi för att forma, utveckla och förmedla sådana berättelser och hjälpa andra att inte bara drömma fram en ny värld utan även att skapa den.  

Kontaktuppgifter
eileen@eileenlaurie.se
0046 7366 427 30
https://eileenlaurie.se
@eileenlaurie_artist

Konstprojekt, föreläsningar, workshops, blogg

Konstnär Land Art (2019–2020) Samarbete med Sorgenfriskolan, Malmö, Malmö stad, Naturum Öresund och Skapande skola
https://pedagog.malmo.se/2020/10/28/land-art-intryck-reflektion-uttryck

Skapande skola, Ribban

Konstnär Textilkonst (2019) Malmöfestivalen Workshop ”Gerillaslöjd”
https://www.instagram.com/p/B1LV8K4FTG8

Konstnär Textilkonst (2019) Lampas Conversation Festival, Cēsis, Lettland Workshop ”Craftivism. Past, present and future”
https://eusolutionslab.wordpress.com/category/latvia/conversation-festival-lampa-2019

Konstnär Land Art (2019) Workshop. Sambruket omställningsprojekt, Sösdala, Sverige

Föreläsare och workshopledare Land Art för utomhuspedagogik (2019)
Konstnärligt arbete i i kursen ”Outdoor pedagogy”, Malmö universitet
https://mau.se/en/study-education/course/nm185e

Konstnär & pedagog akvarellmålning, storytelling och workshopplanering (2019) Fanzineverkstaden. Malmös första kollektivverkstad för självpublicerande serieskapare
https://www.fanzineverkstaden.se

Konstnär Land Art (2019) Fulltofta strövområde, Skåne. Samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och Teater Sagohuset, Lund

Pedagogisk koordinator & bild- och utomhuspedagog (2019)
Pedagogiskt odlingsprojekt med fem grundskolor på Slottsträdgården, Malmö
https://eileenlaurie.se/portfolio/gardening-with-children

Konstnär & pedagog Serieteckning (2018)
Samarbete med Skapande Skola & Seriefrämjandet, Staffanstorps kommun
https://serieframjandet.se/projekt/skapande-skola-med-tecknade-serier-i-staffanstorp

Konstnär & workshopledare textilkonst, Land Art (2018)
Degrowth-konferens, Folkets park, Malmö
Workshop ”Place-making via experiential learning”
Workshop ”Craftivisim in action” Samarbete med Hemslöjden
https://degrowth.se/conference-program

Föreläsare och workshopledare (2016) Pufendorfinstitutet, Lunds universitet ”Work and play”

”Land art and the good life”

Blogg

https://pedagog.malmo.se/skribent/eileen (svenska)

https://eileenlaurie.se/blog (engelska)

Fibonaccispiral, Lewis