Christofer Englin

Med ständiga funderingar kring hur ett hållbart liv och samhälle kan se ut, försöker jag att hitta och ta steg mot ett omställt liv. Jag har en bakgrund inom IT där jag med experimenterande, problemlösning och skapande försökt att förstå hur olika system fungerar. Jag är framförallt självlärd och med nyfikenhet som främsta drivkraft. Nyfikenheten för komplexa system och dess interaktioner har sedan även riktats till mer jordnära områden. Genom olika kurser, utbildningar och eget lärande, har jag samlat kunskaper om system och metoder inom flera olika områden, för att skapa ett mer hållbart och resilient liv. Omställning och permakultur är de samlingar och verktyg jag hittat som bäst innefattar mina intressen och det jag vill skapa. På senaste tiden har jag fördjupat mig ytterligare inom framförallt byggnadsvård och timmerbyggnader.

Under slutet av 2021 flyttade jag från landsbygden utanför Umeå till en gård 9 mil norr om Östersund. Gården har inte varit i bruk sedan 50-talet och har varken el eller rinnande vatten. Sedan dess har min tid främst används till att få den i bruk igen och skapa lösningar för basbehoven för att kunna leva på gården. Jag har även upptäckt att motivationen för praktiskt arbete och slöjd är betydligt mycket större än i en el-ansluten villa med alla bekvämligheter. Under vintern är jag mestadels i skogen eller arbetar på att reparera och bygga timmerbyggnader. Skogen har blivit en väldigt central plats i mitt liv, därifrån kommer bl.a. virket till hantverk, byggen, slöjd samt ved till uppvärmning och mat. Att vårda skogen långsiktigt och hållbart är av yttersta vikt för livet på en gård. Under sommaren upptar odling och matproduktion en större del av mina dagar; där jag har en förhoppning om att kunna utöka med odling av sädesslag och lin samt ge hönsen sällskap av bin, får, hästar och kor mm.

Mina kunskapsområden:

 • Byggnadsvård: Timring/lagning av timmerbyggnader, fönsterrenovering, målning med traditionella färger, tjärstrykning, stolpverk, konstruktion/renovering av trähus med naturliga material.
 • Permakultur: Design, rådgivning, kurser, implementeringar.
 • Hantverk/slöjd: Bruksföremål i trä samt enklare läderarbeten och smide.
 • Småbrukare: Grönsaksodling, hönshållning, skogsbruk.
 • IT: Programmering, automatisering, drift, arkitektur och design, rådgivning, säkerhetsgranskning, organisation/process/förändring, verktyg för utveckling/test/deployment m.m.

Utbildningar och kurser (exempel):

 • Bärkraftigt byggande och boende, 2021–2022, Högskolan Dalarna
 • Byggnadsvård, 2020–2021, Vindelns folkhögskola
 • Ett år i omställning, 2017–2018, Eskilstuna folkhögskola
 • Permakultur, 2017, Mora folkhögskola
 • Minijordbruk, 2017, Österfärnebo folkhögskola
 • Professionell kommunikation – med och i grupper, 2017, Högskolan Dalarna
 • Ledarskap- och organisationsutveckling, 2016, Mittuniversitetet
 • Arbetsledning, 2016, Högskolan Väst

Kontaktuppgifter:

christofer.englin@omstallningsbyran.se
www.i-b.se